Thông báo tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường PTDT nội trú huyện Thông Nông

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường PTDT nội trú huyện Thông Nông vào ngày 18/11/2017.  Trường PTDT nội trú huyện Thông Nông trân trọng kính mời quý cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, lực lượng vũ trang, trường học, UBND các xã thị thấn; Doanh nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng thường mại trong vào ngoài tỉnh; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và cựu học sinh qua các thời kỳ về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường PTDT nội trú huyện Thông Nông và ngày Hội trường...

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường PTDT nội trú huyện Thông Nông vào ngày 18/11/2017.  Trường PTDT nội trú huyện Thông Nông trân trọng kính mời quý cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể, hiệp hội, lực lượng vũ trang, trường học, UBND các xã thị thấn; Doanh nghiệp, hợp tác xã, cửa hàng thường mại trong vào ngoài tỉnh; các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức, người lao động và cựu học sinh qua các thời kỳ về dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường PTDT nội trú huyện Thông Nông và ngày Hội trường...

Bài tin liên quan